O firmie

Firma powstała w maju 2001r. Zatrudnia byłych pracowników akredytowanego Laboratorium Pomiarowego przy ABB Zamech Ltd. Pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie we wzorcowaniu narzędzi pomiarowych długości i kąta. Pracując w ABB Zamech Ltd. uzyskali akredytację Głównego Urzędu Miar. Przeszli liczne szkolenia w Laboratorium Pomiarowym przy ABB Zamech Ltd. i przy ALSTOM Power Sp. z o.o.

Narzędzia w Mikro-Styk wzorcowane są w-g instrukcji zawartych w normach krajowych (ostatnie ważne wydanie normy) oraz w-g. Dziennika Urzędowego Miar i Probiernictwa.

Firma Mikro-Styk nadzoruje czasookresy wzorcowania przyrządów pomiarowych w komputerowej bazie ewidencji narzędzi pomiarowych.

Termin wykonania: do uzgodnienia
Miejsce wzorcowania: Elbląg ul. Mazurska 27
Po wzorcowaniu wystawiane jest świadectwo wzorcowania spełniające wymogi normy ISO 9001. Narzędzia po wzorcowaniu oklejone są naklejkami:

· sprawne – naklejka niebieska z datą następnego wzorcowania
· niesprawne – naklejka czerwona

Narzędzia należące do Mikro-Styk mają odniesienie do państwowych wzorców miar potwierdzone odpowiednimi świadectwami wzorcowania.

Chcielibyśmy poinformować, że w związku z rozwojem naszej firmy i dużym zapotrzebowaniem na wysokiej jakości usługi wzorcowania narzędzi pomiarowych, w styczniu 2016 roku, zamierzamy otworzyć filię laboratorium pomiarowego we Wrocławiu.

 

 

 

 

Wzorcowanie, Najtańsze wzorcowanie,  wzorcowanie narzędzi. Gdzie najtaniej zregeneruję narzędzia?
legalizacja i kalibracja narzędzi trójmiasto Elbląg Polska, gdzie skalibruję narzędzia.